Prezos

LICENZA COMPETICIÓN AUTONÓMICA CLUB
Para deportes de neve e trineo en probas autonómicas non incluídas en calendario nacional
Cobertura Europa
Validez: ata o 31 de maio de 2021
PREZO:  55 €

LICENZA COMPETICIÓN NACIONAL CLUB
Para competicións de neve e trineo de calquer calendario
Cobertura Europa
Validez ata o 31 de maio de 2021
PREZO:  70 €
Para as categorías U10 e U12 o prezo é de 58 €

Está incluida a Tarxeta de Corredor da RFEDI

Desglose dos prezos das licenzas:

  • Seguro: 55,00 €
  • Cota FGDI: 0 €
  • Cota RFEDI: 15,00 € (para U10/U12 é de 3,00 €)