Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2022

INGRESOS9.797,00 €
Subvención Xunta Galicia8.597,00 €
Cotas Clubs1.200,00 €
GASTOS9.797,00 €
Gastos Xerais Funcionamento3.292,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña2.442,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas. Eleccións850,00 €
Actividade Deportiva6.505,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI3.800,00 €
Campionatos de Europa, Copas España,
Campionatos España e probas Calendario Nacional
2.035,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos400,00 €
Seguros RC Competicións270,00 €