Convenios con Administracións Públicas

CONVENIO XUNTA DE GALICIA (Secretaría Xeral para o Deporte)

Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte para a realización do programa de promoción e desenvolvemento da modalidade deportiva dos Deportes de Inverno en todalas súas especialidades durante o ano 2021.

 

CONVENIO XUNTA DE GALICIA  
Gastos Xerais de Funcionamento2.109,00 €
Actividade Deportiva Ordinaria6.329,00 €
TOTAL CONVENIO:8.438,00 €

Texto do convenio [ver]