Contas Anuais FGDI

Perdas e ganancias 2019 [ver]

Balance situación 2019 [ver]

Memoria económica 2019 [ver]

Auditoría realizada (2016) [ver]

Auditoría realizada (2011) [ver]