Prezos

LICENZA COMPETICIÓN AUTONÓMICA CLUB
Para deportes de neve e trineo en probas autonómicas non incluídas en calendario nacional
Cobertura Europa
Validez: ata o 30 de xuño de 2018
PREZO:  50 €

LICENZA COMPETICIÓN NACIONAL CLUB
Para competicións de neve e trineo de calquer calendario
Cobertura Europa
Validez ata o 30 de xuño de 2018
PREZO:  65 €
Para as categorías U10 e U12 o prezo é de 53 €

Está incluida a Tarxeta de Corredor da RFEDI

LICENZA COMPETICIÓN INDEPENDENTE
O prezo da licenza de competición autonómica increméntase en 100 € si é tramitada como independente (sen club).
Deste xeito, a Licenza de Competición Autonómica sería de 150 €.