Cómo tramitar a Licenza

Para obter a Licenza de Competición, en calquera das súas modalidades, o procedemento é:

Descarga o formulario de datos personais e solicitude da tarxeta [aquí].

Enche os datos (directamente no ordenador ou a man).

Asina o tratamento automatizado de datos da segunda folla.

Fai o ingreso/transferencia da cantidade segundo a modalidade elixida. A conta da Federación é: CAIXABANK  ES13 2100-1771-9102-0024-0076

Envía por correo postal ou por correo electrónico (secretaria@fgdi.es) o formulario, copia do dni e resgardo do ingreso da cota correspondente ou ben podes presentala directamente nos locais da Federación.

O plazo mínimo de tramitación son dous días hábiles.

No caso das disciplinas de Mushing, descargar o formulario de licenzas de cans [aquí], cubrilo cós datos do(s) can(s) e envialo por correo electrónico (secretaria@fgdi.es) xunto coa copia da póliza de RC en vigor onde figure o can cuberto. A tarxeta se envía por correo electrónico.

Tamén se poden facer todos estes trámites a través do teu Club ou Asociación Deportiva. 

Procedemento para tramitar licenzas nacionais na extranet da RFEDI e para realizar inscripcións a competicións nacionais aquí.

Consentimiento informado RFEDI Adultos [descargar]
Consentimiento informado RFEDI Menores [descargar]

Regulamento de licenzas da FGDI [ver]
Normativa licenzas 2023-24 [ver]