Coberturas Licenza Competición

Podes consultar as coberturas das licenzas de competición:

Licenza Competición Autonómica [ver]
Licenza Competición Nacional [ver]

 Causas de exclusións:

  • Non comunicar o accidente á Aseguradora nos plazos previstos.
  • Autolesións intencionadas.
  • Mediando neglixencia ou inobservancia de leis ou regulamentos deportivos.
  • Cando as lesións non podan determinarse como causa directa da práctica do deporte.
  • Accidentes ou secuelas anteriores a entrada en vigor do seguro
  • Lesións tratadas en centros non concertados.
  • Esquí fora de pista