LICENZA COMPETICIÓN

A Licenza de Competición é un seguro de accidente deportivo dirixido a tódalas persoas que practiquen algunha das modalidades deportivas contempladas dentro da F.G.D.I.
É importante ter un seguro á hora de facer calquera deporte de risco.

Na F.G.D.I. temos dous tipos de tarxetas con vixencia anual (dende o momento de tramitala ata o 30 de xuño seguinte):

Licenza Competición Autonómica
Licenza Competición Nacional

Prezos
Coberturas
Protocolos

Tramitación