Fin do proceso electoral da FGDI

Hoxe, 25 de novembro finalizou o proceso electoral na Federación Galega de Deportes de Inverno.

Como resultado do mesmo, a Asemblea Xeral da FGDI queda composta polos seguintes membros:

  • Estamento Clubs: Club Acade, Club Alejandro Gómez, Club Cabeza de Manzaneda, Club Sierraski
  • Estamento Deportistas: D. Alejandro Gómez Cabral, D. Roberto Salvado Tejedor, D. Julio Vázquez Carballido
  • Estamento Técnicos: D. Camilo López Anglada
  • Estamento Xuíces: D. Angel López-Montesinos Vázquez
  • Presidente: D. Miguel Barreto Lorenzo

Asemade, a composición da Comisión Delegada queda formada por: D. Miguel Barreto Lorenzo, Club Acade, Club Cabeza de Manzaneda, D. Roberto Salvado Tejedor, D. Camilo López Anglada, D. Angel López-Montesinos Vázquez

Toda a información na sección de eleccións.