ELECCIÓNS

ELECCIÓNS F.G.D.I. 2014

Eleccións a Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Deportes de Inverno con representatividade durante o período 2014 a 2018.

Proceso electoral:

 1. Proclamación Definitiva Presidente e Comisión Delegada: [ver]
 2. Reclamación Candidatos Electos Provisionais Presidente e C. Delegada: [ver]
 3. Proclamación Provisional Presidente e Comisión Delegada: [ver]
 4. Constitución Asemblea Extraordinaria: [ver]
 5. Convocatoria Asemblea Extraordinaria: [ver]
 6. Comunicado da Xunta Electoral sobre Comisión Delegada: [ver]
 7. Proclamación Definitiva Candidatos a Presidente: [ver]
 8. Reclamación Candidaturas Provisionais a Presidente: [ver]
 9. Proclamación Provisional Candidatos a Presidente: [ver]
 10. Presentación Candidatura Presidente: [ver]
 11. Proclamación Definitiva Membros Asemblea: [ver]
 12. Reclamación proclamación provisional Candidatos Asemblea: [ver]
 13. Proclamación Provisional Candidatos Asemblea: [ver]
 14. Acta Resultado das Votacións: Deportistas [ver]
 15. Papeletas de votación: Deportistas [ver]
 16. Candidatos Definitivos Asemblea: [ver]
 17. Reclamación Candidaturas Provisionais Asemblea: [ver]
 18. Candidatos Provisionais Asemblea: [ver]
 19. Presentación Candidatura Asemblea: [ver]
 20. Presentación Candidatura Asemblea Clubs: [ver]
 21. Censos Definitivos: Clubs [ver] / Deportistas [ver] / Técnicos [ver] / Xuíces [ver]
 22. Solicitude voto por correo: [ver]
 23. Elección dun estamento: [ver]
 24. Reclamación censo electoral provisional: Clubs [ver] / Resto [ver]
 25. Censos provisionais: Clubs [ver] / Deportistas [ver] / Técnicos [ver] / Xuíces [ver]
 26. Calendario Electoral: [ver]
 27. Regulamento Electoral: [ver]
 28. Convocatoria Eleccións: [ver]