Eleccións RFEDI 2014

A Real Federación Española de Deportes de Inverno comeza o seu proceso electoral para a elección dos membros a Asemblea e Presidente.

 • Proclamación Presidente y Comisión Delegada: [ver]
 • Proclamación Definitiva Candidatos a Presidente: [ver]
 • Proclamación Definitiva Membros Asemblea: [ver]
 • Candidatos Provisionais a Presidente: [ver]
 • Resolución Xunta Electoral: [ver]
 • Resultados Provisionais Eleccións Asemblea RFEDI: [ver]
 • Protocolo Mesas Electorais: [ver]
 • Composición Mesas Electorais: [ver]
 • Guía para o Voto por Correo: [ver]
 • Proclamación Candidaturas Definitivas Asemblea: [ver]
 • Proclamación Candidaturas Provisionais Asemblea: [ver]
 • Censo Electoral Definitivo: [ver]
 • Censo Electoral Provisional: [ver]
 • Modelo de Presentación de Candidatura Clubs: [ver]
 • Modelo de Presentación de Candidaturas resto Estamentos: [ver]
 • Modelos Oficiais de sobres e papeletas: [ver]
 • Distribución Membros Asemblea Xeral RFEDI: [ver]
 • Calendario Electoral 2014: [ver]
 • Regulamento Electoral 2014: [ver]
 • Convocatoria Eleccións RFEDI 2014: [ver

Toda a información das eleccións aquí