PROCESO ELECTORAL 2022

ELECCIÓNS F.G.D.I. 2022

Eleccións a Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Deportes de Inverno con representatividade durante o período 2022 a 2026.

Proceso electoral:

23/02/2022DOG 249/2021 Procesos Electorais Federacións Deportivas de Galicia
23/02/2022Calendario Censo Inicial
23/02/2022Censo Inicial Clubs
23/02/2022Censo Inicial Deportistas
23/02/2022Censo Inicial Técnicos
23/02/2022Censo Inicial Xuíces
16/03/2022FIN DO PLAZO DE RECLAMACIÓNS Ó CENSO INCIAL
03/05/2022Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria
10/07/2022Anuncio Convocatoria Eleccións
10/07/2022Certificado Convocatoria Eleccións
10/07/2022Composición Comisión Xestora
10/07/2022Regulamento Electoral
10/07/2022Calendario Electoral
10/07/2022Composición Xunta Electoral
10/07/2022Distrubución Membros Asemblea
10/07/2022Censo Electoral Provisional Clubes
10/07/2022Censo Electoral Provisional Deportistas
10/07/2022Censo Electoral Provisional Técnicos
10/07/2022Censo Electoral Provisional Xuíces
10/07/2022Elección Estamento no caso de pertencer a dous
10/07/2022Formulario Reclamación Censo Electoral
10/07/2022Formulario Reclamación Censo Electoral Clubes
26/07/2022Acta Constitución Xunta Electoral
26/07/2022Resolución 1/2022 Xunta Electoral
12/08/2022Acta 1/2022 Xunta Electoral
12/08/2022Censo Electoral Definitivo Clubes
12/08/2022Censo Electoral Definitivo Deportistas
12/08/2022Censo Electoral Definitivo Técnicos
12/08/2022Censo Electoral Definitivo Xuíces
12/08/2022Circular 3 Xunta de Galicia sobre voto por correo
12/08/2022Formulario Presentación Candidatura Asemblea Xeral FGDI
12/08/2022Formulario Presentación Candidatura Clube Asemblea Xeral FGDI
19/08/2022Acta 2/2022 Xunta Electoral - Candidaturas Provisionas Asemblea
19/08/2022Candidaturas Provisionas Asemblea
19/08/2022Formulario Reclamación Candidaturas Provisionais Asemblea
26/08/2022Candidaturas Definitivas Asemblea
26/08/2022Acta 3/2022 Xunta Electoral - Candidatos Electos Asemblea
17/10/2022Proclamación Definitiva Candidatos Electos Asemblea
17/10/2022Documento Constitución Asemblea para Persoas Físicas
17/10/2022Documento Constitución Asemblea para Clubes
17/10/2022Candidatura Presidente FGDI
17/10/2022Aval Candidatura Presidente FGDI
17/10/2022Candidatura Comisión Delegada FGDI
25/10/2022Acta 4/2022 Xunta Electoral - Candidatos Provisionais Presidente e Comisión Delegada
25/10/2022Candidaturas Provisionais Presidente e Comisión Delegada FGDI
26/10/2022Reclamación a Candidaturas Provisionais Presidente e Comisión Delegada FGDI
02/11/2022Acta 5/2022 Xunta Electoral - Candidatos Definitivos Presidente e Comisión Delegada
03/11/2022Candidaturas Definitivas Presidente e Comisión Delegada FGDI
08/11/2022Composición Asemblea Xeral elección de Presidente e Comisión Delegada
09/11/2022Convocatoria Asemblea Xeral elección de Presidente e Comisión Delegada
22/11/2022Asemblea Xeral Extraordinaria Elección Presidente e Comisión Delegada
23/11/2022Acta 6/2022 Xunta Electoral - Proclamación Provisonal Presidente e Comisión Delegada
23/11/2022Comunicado Xunta Electoral sobre Comisión Delegada
23/11/2022Proclamación Provisonal Presidente e Comisión Delegada
23/11/2022Reclamación a Proclamación Provisional Presidente e Comisión Delegada FGDI
29/11/2022Acta 7/2022 Xunta Electoral - Proclamación Definitiva Presidente e Comisión Delegada
13/12/2022Elección de Membros da Comisión Delegada por parte do Presidente da FGDI
13/12/2022Acta 8/2022 Xunta Electoral - Toma de posesión Presidente FGDI
13/12/2022Composición Definitiva Asemblea e Comisión Delegada FGDI
13/12/2022Composición Definitiva Xunta Directiva FGDI