PROCESO ELECTORAL 2018

ELECCIÓNS F.G.D.I. 2018

Eleccións a Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Deportes de Inverno con representatividade durante o período 2018 a 2022.

Proceso electoral:

26/02/2018DOG 34/2018 Procesos Electorais Federacións Deportivas de Galicia
26/02/2018Instruccións emisión voto por correo
26/02/2018Censo Inicial Clubs
26/02/2018Censo Inicial Deportistas
26/02/2018Censo Inicial Técnicos
26/02/2018Censo Inicial Xuíces
19/03/2018Finalizado o plazo de reclamacións ó Censo Incial
05/04/2018Certificado de Clubs Inscritos
02/05/2018Certificado dos Calendarios Deportivos