PROCESO ELECTORAL 2018

ELECCIÓNS F.G.D.I. 2018

Eleccións a Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Deportes de Inverno con representatividade durante o período 2018 a 2022.

Proceso electoral:

26/02/2018DOG 34/2018 Procesos Electorais Federacións Deportivas de Galicia
26/02/2018Instruccións emisión voto por correo
26/02/2018Censo Inicial Clubs
26/02/2018Censo Inicial Deportistas
26/02/2018Censo Inicial Técnicos
26/02/2018Censo Inicial Xuíces
19/03/2018Finalizado o plazo de reclamacións ó Censo Inicial
05/04/2018Certificado de Clubs Inscritos
02/05/2018Certificado dos Calendarios Deportivos
27/08/2018Asemblea Xeral Extraordinaria Aprobación Regulamento e Calendario Electoral
28/08/2018Regulamento Electoral (aprobado Xunta de Galicia)
28/08/2018Calendario Electoral (aprobado Xunta de Galicia)
28/08/2018Resolución Xunta de Galicia Procedemento Electoral FGDI
01/09/2018Anuncio Convocatoria Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Certificado do Secretario da Convocatoria Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Composición da Xunta Electoral Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Distribución Membros Asemblea Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Modelos de Sobres e Papeletas Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Censo Provisional Deportistas Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Censo Provisional Técnicos Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Censo Provisional Xuíces Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Censo Provisional Clubs Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Solicitude Voto por Correo Eleccións FGDI 2018
01/09/2018Solicitude Elección Estamento (para os que pertencen a dous o máis) Eleccións FGDI 2018
06/09/2018Acta Constitución Xunta Electoral Eleccións FGDI 2018
17/09/2018Resolución 1/2018 Xunta Electoral
Resolución 2/2018 Xunta Electoral
Resolución 3/2018 Xunta Electoral
02/10/2018Censo Definitivo Deportistas Eleccións FGDI 2018
02/10/2018Censo Definitivo Técnicos Eleccións FGDI 2018
02/10/2018Censo Provisional Xuíces Eleccións FGDI 2018
02/10/2018Censo Definitivo Clubs Eleccións FGDI 2018
03/10/2018Formulario Presentación Candidatura Personal FGDI 2018
03/10/2018Formulario Presentación Candidatura Club FGDI 2018
10/10/2018Candidaturas Provisionais Asemblea FGDI 2018
10/10/2018Reclamación Candidaturas Provisionais Asemblea FGDI 2018
10/10/2018Censo Voto por Correo Estamento Deportistas Eleccións FGDI 2018
10/10/2018Censo Voto Presencial Estamento Deportistas Eleccións FGDI 2018
22/10/2018Resolución 4/2018 Xunta Electoral
22/10/2018Candidaturas Provisionais Asemblea FGDI 2018 (actualizada)
25/10/2018Candidaturas Definitivas Asemblea FGDI 2018
25/10/2018Acta Xunta Electoral Proclamación Candidatos Electos e Sorteo Mesas Electorais
07/11/2018Xornada de votación
08/11/2018Acta Escrutinio Votos Mesa Voto Presencial
08/11/2018Reconto voto por correo
08/11/2018Acta Escrutinio Votos Mesa Voto por Correo
09/11/2018Acta Escrutinio Xeral
09/11/2018Proclamación Provisional Candidatos Electos Asemblea Xeral FGDI 2018
16/11/2018Proclamación Definitiva Membros Electos Asemblea Xeral FGDI 2018
19/11/2018Toma de posesión dos membros da Asemblea
19/11/2018Candidatura Comisión Delegada FGDI 2018
19/11/2018Candidatura Presidente FGDI 2018
19/11/2018Modelo Aval para Candidatura Presidente FGDI 2018
26/11/2018Resolución 5/2018 Xunta Electoral
26/11/2018Proclamación Provisional Candidatos a Presidente e Comisión Delegada FGDI 2018
26/11/2018Reclamación Candidatura Presidente e Comisión Delegada FGDI 2018
10/12/2018Resolución 6/2018 Xunta Electoral
10/12/2018Proclamación Definitiva Candidatos a Presidente e Comisión Delegada FGDI 2018
10/12/2018Constitución Asemblea Xeral Extraordinaria FGDI 2018
10/12/2018Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria FGDI 2018
10/12/2018Nota Informativa Asemblea Xeral Extraordinaria FGDI 2018
15/12/2018Asemblea Xeral Extraordinaria Elección Presidente e Comisión Delegada
17/12/2018Resolución 7/2018 Xunta Electoral
17/12/2018Proclamación Provisional Presidente e Comisión Delegada FGDI 2018
27/12/2018Resolución 8/2018 Xunta Electoral
27/12/2018Proclamación Definitiva Presidente e Comisión Delegada FGDI 2018
28/12/2018Acta Xunta Electoral Toma de Posesión Presidente FGDI 2018
31/12/2108Designación Membros Comisión Delegada a Elección do Presidente FGDI 2018
31/12/2018Composición Definitiva Asemblea e Comisión Delgada FGDI 2018

2 pensamientos en “PROCESO ELECTORAL 2018

  1. Pingback: Proceso Electoral FGDI 2018 – Deporte Galicia

  2. Pingback: Eleccións 2018 – Deporte Galicia

Los comentarios están cerrados.