COMPETICIÓNS

Neste apartado poderás consultar o calendario de probas da FGDI e tamén o calendario da RFEDI.

COMPETICIÓNS F.G.D.I.

Segundo acordo da Asemblea, as competicións organizadas pola FGDI que non estén incluídas no  Calendario da RFEDI terán as seguintes cota de inscrición:

  • Probas de categoría Infantil e Alevín: GRATUITAS
  • Probas de categoría Xuvenil, Absoluta e Veterán: 20 € por corredor

A Xunta Directiva da FGDI ten a potestade de reducir a cota de inscripción para as probas que considere, se o estima oportuno.

Formulario de inscrición a Campionatos Galegos [descargar]

COMPETICIÓNS R.F.E.D.I. / F.I.S.

Segundo acordo da Comisión Delegada, as competicións de calendario RFEDI terán as seguintes cotas de inscrición:

  • Campionatos e Copas de España Alpino en tódalas categorías: 20 €
  • Campionatos de España de Fondo, Snowboard e Freestyle: 15 €
  • Copa de España de Fondo: 10 €
  • Resto modalidades: Gratis
  • Probas de calendario organizadas polas federacións territoriais: máximo 25 €

Ademais, a inscripción a este tipo de probas, ten que facerse a través da Extranet da RFEDI, según o procedemento:

  1. O club accederá có seu usuario e inscribirá os corredores á proba.
  2. A FGDI validará a inscrición, ou non, segundo os cupos asignados.
  3. O club abonará o importe da inscrición, segundo o número de deportistas inscritos.