Subvencións de Entidades para actividade

No ano 2020 a Federación Galega de Deportes de Inverno non ten ningunha subvención concedida para a realización de actividades deportivas por parte de organismos públicos ou privados.