Subvencións de Entidades para actividade ou material

No ano 2020 a Federación Galega de Deportes de Inverno non ten ningunha subvención concedida para a realización de actividades deportivas por parte de organismos públicos ou privados.

No ano 2020 a Federación Galega de Deportes de Inverno ten a seguinte subvención concedida para a adquisición de material de competición:

Procedemento PR979A60 paus de competición articulados2.586,24 € concedidos
(80% do custe total)
Resolución do procedemento D.O.G. 184/2020