Subvencións de Entidades para actividade ou material

No ano 2024 a Federación Galega de Deportes de Inverno non ten ningunha subvención concedida para a realización de actividades deportivas por parte de organismos públicos ou privados.

No ano 2024 a Federación Galega de Deportes de Inverno non ten ningunha subvención concedida para a adquisición de material de competición.