Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2023

INGRESOS10.571,00 €
Subvención Xunta Galicia9.371,00 €
Cotas Clubs1.200,00 €
GASTOS10.571,00 €
Gastos Xerais Funcionamento2.879,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña2.529,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas. Eleccións350,00 €
Actividade Deportiva7.692,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI4.120,00 €
Campionatos de Europa, Copas España,
Campionatos España e probas Calendario Nacional
2.825,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos477,00 €
Seguros RC Competicións270,00 €