Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2019

INGRESOS8.200,00 €
Subvención Xunta Galicia7.000,00 €
Cotas Clubs1.200,00 €
GASTOS8.200,00 €
Gastos Xerais Funcionamento1.750,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña1.450,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas. Eleccións300,00 €
Actividade Deportiva6.450,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI2.600,00 €
Copas España, Campionatos España
e probas Calendario Nacional
2.300,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos600,00 €
Cursos e Formación670,00 €
Seguros RC Competicións280,00 €