Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2021

INGRESOS9.438,00 €
Subvención Xunta Galicia8.438,00 €
Cotas Clubs1.000,00 €
GASTOS9.438,00 €
Gastos Xerais Funcionamento2.850,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña2.500,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas.350,00 €
Actividade Deportiva6.558,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI2.858,00 €
Campionatos de Europa, Copas España,
Campionatos España e probas Calendario Nacional
2.250,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos800,00 €
Cursos e Formación400,00 €
Seguros RC Competicións280,00 €