Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2018

INGRESOS9.316,00 €
Subvención Xunta Galicia8.316,00 €
Cotas Clubs1.000,00 €
GASTOS9.316,00 €
Gastos Xerais Funcionamento2.276,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña1.826,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas. Eleccións450,00 €
Actividade Deportiva4.040,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI3.050,00 €
Copas España, Campionatos España
e probas Calendario Nacional
2.750,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos315,00 €
Cursos e Formación650,00 €
Seguros RC Competicións275,00 €