Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2017

INGRESOS8.988,60 €
Subvención Xunta Galicia8.388,60 €
Cotas Clubs600,00 €
GASTOS8.988,60 €
Gastos Xerais Funcionamento2.397,15 €
Gastos Administrativos e Oficiña2.147,15 €
Asembleas e Comisións Delegadas250,00 €
Actividade Deportiva6.591,45 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI3.000,00 €
Copas España, Campionatos España
e probas Calendario Nacional
2.500,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos300,00 €
Cursos e Formación521,45 €
Seguros RC Competicións270,00 €