Orzamentos da FGDI

Orzamento ano 2024

INGRESOS15.765,00 €
Subvención Xunta Galicia9.565,00 €
Cotas Clubs1.200,00 €
Licenzas5.000,00 €
GASTOS15.765,00 €
Gastos Xerais Funcionamento3.045,00 €
Gastos Administrativos e Oficiña2.695,00 €
Asembleas e Comisións Delegadas.350,00 €
Actividade Deportiva12.720,00 €
Campionatos de Galicia e Competicións FGDI4.300,00 €
Campionatos de Europa/Mundo, Copas España,
Campionatos España e probas Calendario Nacional
3.000,00 €
Publicidade, Trofeos e Montaxe Campionatos Galegos250,00 €
Seguros RC Competicións270,00 €
Licenzas4.900,00 €