Convenios con Administracións Públicas

CONVENIO XUNTA DE GALICIA (Secretaría Xeral para o Deporte)

Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte para a realización do programa de promoción e desenvolvemento da modalidade deportiva dos Deportes de Inverno en todalas súas especialidades durante o ano 2018.

 

CONVENIO XUNTA DE GALICIA  
Gastos Xerais de Funcionamento2.097,00 €
Actividade Deportiva Ordinaria5.737,00 €
Outros Proxectos Especial Relevancia
Copa España Mushing
500,00 €
TOTAL CONVENIO:8.316,00 €

Texto do convenio [ver]