Convenios con Administracións Públicas

CONVENIO XUNTA DE GALICIA (Secretaría Xeral para o Deporte)

Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte para a realización do programa de promoción e desenvolvemento da modalidade deportiva dos Deportes de Inverno en todalas súas especialidades durante o ano 2024.

 

CONVENIO XUNTA DE GALICIA
Gastos Xerais de Funcionamento2.343,00 €
Actividade Deportiva Ordinaria7.222,00 €
TOTAL CONVENIO:9.565,00 €

Texto do convenio [ver]