Convenios con Administracións Públicas

CONVENIO XUNTA DE GALICIA (Secretaría Xeral para o Deporte)

Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte para a realización do programa de promoción e desenvolvemento da modalidade deportiva dos Deportes de Inverno en todalas súas especialidades durante o ano 2017.

 

CONVENIO XUNTA DE GALICIA  
Gastos Xerais de Funcionamento2.097,15 €
Campionatos de Galicia2.500,00 €
Tecnificación1.000,00 €
Rendemento2.791,45 €
TOTAL CONVENIO:8.388,60 €

Texto do convenio [ver]