Contratos con Administracións Públicas

No ano 2020 a Federación Galega de Deportes de Inverno non suscribiu, nin ten vixente de anos anteriores, ningún contrato con Administracións Públicas.