Contratos con Administracións Públicas

No ano 2021 a Federación Galega de Deportes de Inverno non suscribiu, nin ten vixente de anos anteriores, ningún contrato con Administracións Públicas.