Contas Anuais FGDI

Pérdas e ganancias 2018 [ver]

Balance situación 2018 [ver]

Memoria económica 2018 [ver]

Auditoría realizada (2016) [ver]

Auditoría realizada (2011) [ver]