Contas Anuais FGDI

Pérdas e ganancias 2015 [ver]

Balance situación 2015 [ver]

Memoria económica 2015 [ver]

Derradeira Auditoría realizada (2011) [ver]