Contas Anuais FGDI

Pérdas e ganancias 2017 [ver]

Balance situación 2017 [ver]

Memoria económica 2017 [ver]

Auditoría realizada (2016) [ver]

Auditoría realizada (2011) [ver]