ASEMBLEA

A Asemblea da FGDI, elixida para o periodo 2014-2018 está formada polos seguintes membros:

PRESIDENTE
D. Miguel Barreto Lorenzo

REPRESENTANTES ESTAMENTO CLUBS
ACADE – Asociación de Cans Deportistas [info]
Club Alejandro Gómez [info]
Club Cabeza de Manzaneda [info]

Club Sierraski [info]

REPRESENTANTES ESTAMENTO DEPORTISTAS
D. Alejandro Gómez Cabral
D. Roberto Salvado Tejedor
D. Julio Vázquez Carballido

REPRESENTANTES ESTAMENTO TÉCNICOS
D. Camilo López Anglada

REPRESENTANTES ESTAMENTO DE XUÍCES
D. Angel López-Montesinos Vázquez

COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DELEGADA

Clubs inscritos na FGDI [info]
Listado completo de clubs inscritos na FGDI [info]
Procedemento alta novo club na FGDI [info]